Main Page Sitemap

Gråsten slot 2017
gråsten slot 2017

Armekorps at have sit hovedkvarter på slottet.
September 1997, hvor kongefamilien netop har afhændet villaen.
Oprindelig var de lavet til repræsentation og var i reglen ikke beboede.I stueplan og i østfløjen ligger slotskapellet, og endelig findes der fire fængselsceller i kælderetagen.Dagens hvide puds stammer fra den danske konge Christian viii.April 1945 indtog briterne stedet og lukkede skolen.Kroen er efter en modernisering med nænsom og kærlig hånd fortsat et sted, hvor tiden står stille, og fornyelsen finder sted.Det består af røde upudsede mursten i senbarok, der var plads til 56 heste, og det kunne også ses avorion can't see all upgrade slots i skulpturdekorationerne.De hertugelige paraderum På anden sal i østfløjen befinder der sig en række fornemme hertugelige rum.Der tilbydes overnatning i julen, dog serveres der ikke morgenmad fra.Dermed var hertugdømmet Slesvig-Holsten-Sønderborg grundlagt.Svømmehallen lukkede endegyldigt i 1994, og bygningen saneret.S sønner modtog deres uddannelse her.Derfor blev enkelte rum som det hertugelige paradeværelse stort set originaltro genskabt, mens andre rum såsom have- og riddersalen tjener et kompromis mellem det historiske og den moderne brug.Efter Johanns død i 1622 delte man hans linje blandt hans 6 sønner, hvilket bidrog endnu mere til det uoverskuelige kludetæppe, som hertugdømmerne var blevet til.
Efter en sanering er bygningen blevet informationscentrum for Naturpark Holstensk Schweiz og præsenterer de forskellige udstillinger om naturen i Slesvig-Holsten.
Bag ved kapellet befinder sig gravkapellet, hvor der findes 13 sarkofager fra tiden under hertugerne af Pløn.Joachim Ernst grundlagde et slotsbibliotek, der i det efterfølgende blev udvidet til at omfatte omkring.000 bind.Slotskirken har siden 1931 fungeret som sognekirke for, frederiksberg Slotssogn.Arkitekten var, ernst Brandenburger.Der findes 123 gæsteværelser på slotsområdet, størstedelen af disse i vestfløjen.Pløn bruger ligeledes huset til bryllupper i have og marmorsal.Johan Jacob Bruun udførte i 1740 denne gouache af slottet, som det så ud på det tidspunkt.Derudover uddannes øjenoptikere i deres håndværk, både på fag- og eliteniveau.Internatet Pløns Gymnasieum havde tidligere holdt til på slottet, som indtil 1933 hed.Efter at Fielmann grundigt havde fremlagt sine intentioner med slottet og delagtiggjort, at slottet også ville kunne besigtiges af offentligheden, blev salget vedtaget.Endelig afholdes der i riddersalen ofte klassiske koncerter.
Siden 2002 har slottet været i privat eje, da delstaten Slesvig-Holsten ikke kunne betale for en nødvendig sanering.
Da slottet blev saneret, blev kapellet også genskabt og har fået sit udseende som i det.


Sitemap