Main Page Sitemap

Poker ustalar


Bu ii de Antep'te yaayan Ermeniler yapard.
Daha sonralar.Ö.1.yy.'da kent Roma hakimiyetine girer.Bu hakimiyet deiikliiyle birlikte kentin ad da deierek köprü, geçit anlamna gelen ve bütün dünyada bilinen ekliyle " Zeugma" adn alr.
Bundan dolay ayntap güzel pnar ve güzel kaynak manasna gelmektedir.Muhammed'in Peygamberlik mührünü görüp öpen ve O'nun vahiy katiplerinden olan.Örneklemek gerekirse Zeugma, komusu saylan Antakya (Antiokheia) ile Msr'daki skenderiye'den ( Aleksandreia) 'dan daha küçük, Atina (Athena) ile ayn büyüklükteydi.Kurtulu Sava'nda halkn göstermi olduu üstün kahramanlklar sebebiyle ehre tarihinde.B.M.Kovan, Birinci nönü sava sralarnda üzerindeki ilk notla Kâmil Ustann eline geçtiinde bu fikir domutu.Hellenistik dönemde Selevkos Nikator zamannda Zeugma'da önemli imar faaliyetleri yapld bilinmektedir.1516 ylnda Yavuz Sultan Selim tarafndan Memluklular'a kar yaplan Mercidabk (Kilis yaknnda) Meydan Savandan sonra Gaziantep ve yöresi Osmanl mparatorluu'nun yönetimine girmi oldu.Sa'nn 12 havarisinden biri olan Johannes'in (Yuhenna) Roma döneminde Rumkale'yi merkez yaparak Hristiyanln Gazi Antep yöresinde yaylmasn salad söylenir.Bunlardan birisi Yua peygambere, dieri ise Pir Sefa hazretlerine aittir.Gaziantep Cumhuriyet'ten önce il olmad için il merkezi olan Halep'ten getirilen altnlar burada satlrd.Yüksek sesle Ethem Çavuun notunu okudu.Yaylalar Islahiye Hzr Yaylas ve Sof Yaylalar Gaziantep'in olduu kadar bölgenin de önemli yaylalardr.
Kentin jeolojik durumu önemini artrmaktadr.Kentteki Akropolün üzerine kader tanrças Thyke'nin bir tapna yaplmtr.Günümüzde Kabalt yaplardan sadece alt tane kalmtr.Müsaadenizle bu erefi ondan esirgemeyelim.".Gaziantep yaban hayat açsndan zengin bir ildir.Gaziantep kültürel zenginlii kadar doal güzellikleri, corafyas, zengin mutfa ve alveri imkanlar ile tam bir turizm cennetidir.Antik ulam yollarnn, stratejik baz konumlarn birletii, savunmaya ve saldrya elverili, antik ticaret yollarnn kesitii bir kavakta bulunmas what is the nba playoff bonus ona tarihin bütün safhalarnda bir çok medeniyetin göz dikmesine sebep olmutur.Gaziantep Savunmas, Ulusal Kurtulu Sava tarihimizde yiitlik.Bu kagir yaplarn fonksiyonlarn oluumunda yörenin iklimi toporafik özellikleri, bitki örtüsü ve sosyal yaantlar etkili olmutur.Many people still kill some time by playing arcade games online and my goal is to make it easy for all those players to find the best online games.Böylece 639 ylnda yöre halk Müslümanl kabul etti.
Otogar Tel: (90-342) (Santral).
Yesemek - slahiye/Yesemek, tilmen - slahiye/Tilme, dülük Örenyeri - ehit Kamil/Dülük.
Sitemap